Akvaristé vědí, že rybky mají jeden až dva páry nozder, které jsou umístěny na hlavě, mezi očima a tlamou.

Jelikož, ve vodě se pachy vyskytují, má čich u ryb zajisté svůj velký význam. Dokonce se ukázalo, že některé ryby mají vysoce vyvinutý čich. Zajímavostí je, že čichový ústroj není u ryb spojen s dutinou tlamy. S dýcháním tedy nemají nosdry nic společného. Slouží tedy pouze k čichovým vjemům. V zásadě se ryby dělí do dvou skupin, jedny mají vysoce vyvinutý čich, ale za to horší zrak (makrosmaty) a druhé mají výborný zrak, ale horší čich (mikrosmaty).

Úhoř říční v akváriu (makrosmat) s velmi dobře vyvinutým čichem. Autor: Reaperman – Vlastní dílo, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3677400

Toto potvrdil zajímavý pokus, kdy se do akvária dal pytlík s masem. Úhoř (makrosmat) reagoval okamžitě, zaímco štika (mikrosmat) nereagovala vůbec.

Čichem ryby rozeznávají své příslušníky od jiných ryb (platí pro ryby žijící v houfu), některé druhy zase pachem rozeznají samičku od samečka.

U některých druhů je čichový smysl jedním z nejdůležitějších, protože jedinci dokážou vycítit pach při usmrcení člena houfu nebo jeho poranění dravou rybou a okamžitě na tento podmět reagují.

Chuťové ústrojí je u ryb taktéž. Vyskytuje se už na vouscích a pyscích ryb, dále v tlamě, na patře a u ústí jícnu. Velmi zajímavé je, že ryby mají chuťové ústrojí i na ocasní ploutvi.