V akváriu dobře zarostlém vodními rostlinami, bez vzduchovacího a filtrovacího zařízení, můžeme chovat na 2-3 l vody jednu jikrnatou rybku asi 2-4 cm velkou. Živorodky jsou ale náročnější. Na jednu živorodku musíme počítat 3-5 l vody, protože výkaly těchto rybek rychleji kazí vodu.

U ryb 10-15 cm velkých počítáme až s 8-10 l vody na jednu. Chováme-li v akváriu jen čichavce, stačí nám naopak jeden litr vody na dva kusy za předpokladu, že jde o menší druhy. Čichavci jsou totiž vybaveni takzvaným labirintem, díky jemuž přijímají kyslík ze vzduchu nad hladinou. Nespotřebovávají tudíž kyslík obsažený ve vodě. Některé druhy ryb, které sbírají potravu ze dna a ryjí v něm (např. sumečci) však v nefiltrovaném akváriu chovat nemůžeme.

hejno ryb
Ilustrační obrázek hejna ryb. Autor: William Warby

Vzduchujeme-li a filtrujeme nádrž, lze počet rybek úměrně zvýšit. Poměr jedna rybka na 2-3 l vody se však nemá porušovat. Vyjímku zde tvoří rybí potěr. Velký volný prostor však také rybkám nesvědčí. Zjistilo se, že rybky chované v malém počtu ve velké nádrži byly plaché a lekavé. Jakmile byly vpuštěny do nádrže další rybky a to i jiné druhy, změnili své chování. Ihned se hezky vybarvily a klidně proplouvaly nádrží. Proto také má úměrnost co do počtu rybek v akváriu velký význam a platí zde zásada zlaté střední cesty.