Do vody se kyslík odstává stykem vodní hladiny se vzduchem a asimilací rostlin. Při správném osvětlení vydává rostlina kyslík a přijíma kysličník uhličitý. Ryby naopak vdechují kyslík a vydechují kysličník uhličitý, potřebný pro život rostlin.

Bubliny ze vzduchovátka potřebujeme především za tmy. Foto z Flickr od autora Heather
Bubliny ze vzduchovátka potřebujeme především za tmy.
Foto z Flickr od autora Heather

V noci, nebo při nedostatečném osvětlení asimilace ustává a rostlina naopak kyslík k dýchání spotřebovává. Tím vzniká právě v noci nedostatek kyslíku tam, kde je větší počet ryb. Je proto daleko důležitější vzduchovat v akváriu v noci. Někteří akvristé vidí ve vzduchování především vizuální efekt a proto vzduchování na noc vypínají. Toto vypnutí nepřinese ani znatelnou úsporu financí, jelikož spotřeba vzduchovátka je nepatrná. Vzduchování v noci má tedy daleko vyšší význam než vzduchování ve dne.