Společná nádrž, nazývaná také často jako společenská, je u nás v současné době nejběžnějším typem akvária. Chováme v ní společně rybky rozličných druhů a bývá osazena rostlinami z různých světadílů.

I když ve společném akváriu žijí rozličné druhy rybek a vodních rostlin společně, přece jen jejich výběr nemůže být zcela nahodilý. Nemůžeme chovat společně druhy, které mají zcela odlišné požadavky na teplotu, osvětlení, složení vody, potravu, způsob života a podobně. Společné akvárium nemá být jen přehlídkou pestře zbarvených rybek. Při jejich výběru přihlížíme ke tvaru a zbarvení podle svého individuálního vkusu, ale jednotlivé druhy volíme tak, aby měly podobné nároky na životní podmínky. Dbáme také na to, aby celé akvárium bylo rybkami rovnoměrně obsazeno. Proto do společné nádrže dáme několik ryb žijících u dna, druhy obývající střední prostor akvária a i ryby žijící u hladiny. Rostliny se snažime vybrat a osadit jimi akvárium tak, aby byl výsledek především efektní. Rostliny většinou vysazujeme po trsech a kombinujeme různé barvy i tvary listů. Výsledné akvárium je poměrně jednoduché na zařízení i údržbu a je vlastně pravým opakem akvária biotopního.