Akvárium je vlastně živý obraz, a proto, má-li být obraz krásný, musí mít kompozici. Veškerá dekorace (kameny, kořeny, rostliny, atd.) nemůže být na scéně umístěna náhodně.

Někdo si akvárium zkrášlí takovýmto hradem. Jde to ale i bez něj.
Někdo si akvárium zkrášlí takovýmto hradem. Jde to ale i bez něj. Zdroj flicker.com, autor Kai Schreiber.

Vnitřní prostor nádrže by měl být řešen asymetricky. Například dominantní rostlinu nebudeme sázet doprostřed akvária. Scéna bude působit mnohem lépe, když stěžejní objekt bude posunut od středu na stranu. Do pozadí akvária můžeme dát rostliny vhodné pro skupinovou výsadbu, které nám vytvoří jakousi kulisu. Hlavní dějový prostor je v první třetině až polovině vzdálenosti od předního skla. Mezi sousedícími trsy rostlin musí být kontrast aby akvárium nepůsobilo chaoticky. Tento kontrast může být tvarový nebo barevný, případně kombinace obojího. Některé druhy rostlin mají pentlicovitý vzhled, například Zákrutichy (Vallisneria) nebo Šípatky (Sagittaria), a nejčastěji je vysazujeme v trsech. Je jasné, že mezi těmito dvěma rostlinami kontrast nevznikne, proto je vedle sebe nesadíme. K zakrutichám tedy vysazujeme rostliny působící plošně, například Šípatkovce (Echinodorus), nebo některé Kryptokoryny (Cryprocoryne) se širokými listovými čepelemi. Podobně vytváříme i kontrast barevný. Před výsadbou rostlin musíme mít založené dno a akvárium napuštěné vodou. Při vysazování hned vidíme výsledek a dolaďujeme rozsazení rostlin. Jsou situace kdy i centimetr hraje roli ve výsledném dojmu. Vyloženě vyřádit se můžeme především na velkých akváriích. I pro ta malá ale platí zákon kontrastu, takže se také dají zařídit velice vkusně. Musíme být ale střídmí a příjmout skutečnost, že toho do malého akvária zas tolik nenacpeme. Velmi vzhledné může být akvárium doplněné o různé jeskyňky z větších kamenů, připadně je velmi dekorativní terasovité dno. Zkuste tedy k akváriu přistoupit jako k živému obrazu a udělejte si ho krásné.

Zákruticha šroubovitá. Zdroj Wikipedia.
Zákruticha šroubovitá. Zdroj Wikipedia.
Šípatka střelolistá. Zdroj Wikipedia.
Šípatka střelolistá.
Zdroj Wikipedia.
Kvetoucí Kryptokoryna beckettii. Zdroj Wikipedia.
Kvetoucí Kryptokoryna beckettii.
Zdroj Wikipedia.
Šípatkovec Ozelot. Zdroj Wikipedia.
Šípatkovec Ozelot.
Zdroj Wikipedia.